علائم افسردگی در زنان

علائم افسردگی در زنان افسردگی در زنان بسیار شایع می باشد. در حقیقت زنان 2 برابر بیشتر از مردان، در معرض این بیماری هستند! همچنین دو سوم این بیماران برای درمان هیچ اقدامی نمی کنند! بیش از 1 زن از هر 4 زن در طول زندگی خود و در مقاطع خاصی به افسردگی حاد دچار اطلاعت بیشتر دربارهعلائم افسردگی در زنان[…]

اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی که سابقاً با نام مانیک دپرشن manic depression نامیده می شد، یک وضعیت روانی بوده که باعث نوسانات خلقی شدید شده و شامل دوره هایی با خلق بالا(مانیا یا هایپو مانیا) و خلق پایین یا افسردگی می باشد. زمانی که فرد افسرده می شود احساس غم یا ناامیدی می کند و علاقه و لذت اطلاعت بیشتر دربارهاختلال دوقطبی[…]

What You Need to Do Concerning Business Stats Starting yearly 2 Mins

The Tried and True Tactic for Business Statistics in Part just by Factor Detail Statistics works an important part to be able to enhance prospect experience. Involving improving the customer experience, stats is just a person area of the very equation. Language analytics is an excellent tool which can leave grades on customer’s mind. They اطلاعت بیشتر دربارهWhat You Need to Do Concerning Business Stats Starting yearly 2 Mins[…]

What You Need to Do Regarding Business Analytics Starting in the Next 2 Short minutes

The Tried together with True Solution to Business Stats in Measure through Step Details Stats is cast as a significant part so that you can enhance buyer experience. Regarding improving the shopper experience, statistics is simply 1 portion of the exact equation. Dialog analytics on a tool which can leave symbolizes on user’s mind. That اطلاعت بیشتر دربارهWhat You Need to Do Regarding Business Analytics Starting in the Next 2 Short minutes[…]