ملاک های ازدواج

ملاک های که در ازدواج باید به آنها توجه کنیم شامل موارد زیر است : مهمترین قدم این است که ببینیم فردی که می خواهد وارد رابطه شود، اصولا آمادگی ازدواج را دارد یا نه ؟ منظور از آن فرد پارتنر نیست بلکه خود شما هستید درمشاوره های پیش از ازدواج معمولا به دو معقوله مهم اشاره اطلاعت بیشتر دربارهملاک های ازدواج[…]

راز قانون جاذبه

اگر فیلم راز را که سال ها پیش از کانال چهار تلویزیون پخش شد مشاهده کرده باشید، و یا کتاب آن را مطالعه کرده باشید، می دانید که بر پایه قانون جذب هر چیزی که در زندگی ما وجود دارد خود ما جذب کرده ایم و خود ما آن را وارد زندگی مان کردیم. چه آن مورد اطلاعت بیشتر دربارهراز قانون جاذبه[…]