علت خود ارضایی در مردان متاهل

علت خود ارضایی در مردان متاهل برخی از علل شاخص این رفتار چیست ؟ برخی از مردان به علت انجام خود ارضایی در دوران مجردی حتی پس از ازدواج هم نمی توانند از این رفتار انحرافی دست بردارند . در این گونه موارد می توان از اصطلاح اعتیاد به خود ارضایی استفاده کنیم . متاسفانه اطلاعت بیشتر دربارهعلت خود ارضایی در مردان متاهل[…]